Acasă

Departamentul de Automatică, Informatică și Inginerie Electrică (DAIIE) este un departament didactic în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI), Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT) și are ca rol principal gestionarea programelor de studii din cadrul a două domenii de Științe Inginerești: Ingineria Sistemelor și Inginerie Electrică.

Programele de studii din domeniul Ingineria Sistemelor sunt: Automatică și Informatică Aplicată (licență) și Automatică Avansată, Productică și Informatică Industrială (master). De asemenea, membrii DAIIE sunt implicați în susținerea activităților desfășurate în cadrul programului de studii Ingineria Sistemelor Multimedia (licență), din cadrul Facultății de Științe și Inginerie Alexandria.

Programele de studii din domeniul Inginerie Electrică sunt: Electrotehnică (licență) și Sisteme și Echipamente Moderne în Producerea și Utilizarea Energiei (master). De asemenea, în domeniu Inginerie Electrică funcționează și programul de master în limba engleză Integrated Electrical Systems Engineering in Vehicles care este administrat de colegii din domeniului Inginerie Energetică.