Finalizare studii

REG 26 – Regulament privind organizarea și desfașurarea examenului de licență, diplomă și disertație (UVT)

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de diplomă și disertație (FIEETI)

Metodologie pentru finalizarea studiilor la programele de studii din domeniile Ingineria Sistemelor și Inginerie Electrică (DAIIE)


Automatică și Informatică Aplicată

Listă teme proiecte de diplomă propuse

Tematică examen diplomă

Calendar

Repartizarea studenților pe teme / conducători științifici

Comisie examen de diplomă

Programarea susținerii probei de verificare a cunoștințelor teoretice

Programarea susținerii proiectelor de diplomă

Rezultatele examenului de diplomă


Electrotehnică

Listă teme proiecte de diplomă propuse

Tematică examen diplomă

Calendar

Repartizarea studenților pe teme / conducători științifici

Comisie examen de diplomă

Programarea susținerii probei de verificare a cunoștințelor teoretice

Programarea susținerii proiectelor de diplomă

Rezultatele examenului de diplomă