Orare

Automatică și informatică aplicată – LAI

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

Electrotehnică – LET

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

Automatică avansată, productică și informatică industrială – MAI

Anul 1Anul 2

Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei – MEM

Anul 1Anul 2